رمل شنی معروف به رمل بزرگ کویر مرنجاب

 گیاهان کویری


شتر سواری رایگان

کاروانسری کویر مرنجاب محل استراحت کویر نوردان

در ورودی کاروانسرای 400 ساله دوره صفوی


جزیره سرگردان در دریاچه نمک کویر مرنجاب


ارتفاع آب در این دریاچه 20 سانت است


پیاده روی لذت بخش بر روی رمل های شنی

سافاری در کویرجیپ سواری بر روی رمل های بزرگ شنی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 دی 1391    | توسط: حسن باقری    | طبقه بندی موضوعات: كویر نوردی،     | نظرات()