یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد 

    

       نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد

          

        خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را

                  

       یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 اسفند 1391    | توسط: حسن باقری    | طبقه بندی موضوعات: دل نوشته ها،     | نظرات()